Giáo án tập thể hình, Lịch tập gym cho nữGiáo án thể hình Video thể hình 

Giáo án tập thể hình 6 buổi 1 tuần: Thứ 4,7 tập Chân – Mông – Đùi – Bụng cho nữ

Giáo án tập thể hình 6 buổi 1 tuần cho nữ:
Thứ 2,5 tập Ngực – Vai – Tay sau
Thứ 3,6 tập Xô – Lưng – Tay trước
Thứ 4,7 tập Chân – Mông – Đùi – Bụng
Mỗi bài tập 3-4 hiệp, mỗi lần tập 8-12 lần

Related posts

Leave a Comment